Miksi huutaa?

Huutamisen tarve on universaali ja lajirajat ylittävä ilmiö. Se saattaa ilmentyä arjessa esimerkiksi silloin, kun lyö varpaan tuolinjalkaan. Huutaminen on voimakkaiden tunteiden ja tuntemusten ääni: ilon, nautinnon, kivun, vihan ja pelon ilmaisu.

Huutamista on hyödynnetty voimaa ja rohkeutta vaativiin tekoihin valmistautumisessa sekä pelottelukeinona, esimerkiksi sotahuudoissa. Huuto on tehokas, sillä se tavoittaa kuulijan nopeasti ja voimakkaasti. Se vaikuttaa aivoissa sijaitseviin käpyrauhasiin, jotka ovat vastuussa mm. pelkoreaktiosta. Tarkemmin huutamisesta kirjallisuusviittauksineen voit lukea Kirjallisuusterapialehden artikkelistani (Kirjallisuusterapia 2/2021).

Onko huutaminen terapeuttista?

Tunteiden patoaminen aiheuttaa psykosomaattisia oireita. Tunteita tulisikin ilmaista ja purkaa patoamisen sijaan. Tunteiden purkamista ei pidä tehdä toisten ihmisten kustannuksella vaan on löydettävä keino, jonka kautta tunne tulee ilmaistuksi ja käsitellyksi ja tunteen syy tulee ymmärretyksi.

Monessa aggression ilmaisemiseen keskittyvässä tutkimuksessa on todettu, että pelkkä aggression purkaminen ei auta vaan saattaa jopa pahentaa oloa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Sen sijaan tunteet tulisi kokea ja sanallistaa ja niiden alkusyy ymmärtää. Huutotyöpajassa tunne ilmaistaan huutamalla, ja tunteeseen ja siihen liittyvään elämäntilanteeseen tai ilmiöön syvennytään kirjoittamalla. Jokainen saa huutaa omaa asiaansa, mutta asiaa ei ole pakko jakaa sen tarkemmin muille. Teematyöpajoissa keskitymme yhteen teemaan, esimerkiksi vanhemmuuteen.

Mitä Hoitavan Huudon työpajassa tehdään?

Hoitavan Huudon työpajassa on kolme tärkeää elementtiä: kirjoittaminen, äänenkäyttö ja ryhmä. Kirjoittamista hyödynnetään aiheeseen virittäytymisessä sekä aiheen reflektoimisessa ja purkamisessa. Ääntä käytetään puhumalla ja huutamalla, ja huomiota kiinnitetään myös äänen lämmittelyyn sekä hengitykseen. Voimakkain huutohetki kestää noin vartin. Kaikki toiminta tapahtuu ryhmässä, jolloin oma ääni hukkuu muiden äänten sekaan ja omaa kokemusta on mahdollista peilata muiden kokemukseen. Työpajoissa on tärkeää luoda turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri. Työpajoissa lähestytään huutamista lempeästi ja pienin askelin. Kenellekään ei huudeta päin naamaa, ja muiden huutorauhaa kunnioitetaan.

Miten Hoitavan Huudon työpajaan tulee valmistatua?

Työpajaan varustaudutaan vaatteilla, joissa on mukava liikkua sekä korvatulpilla ja vesipullolla. Ennen työpajaa sekä työpajan aikana ja jälkeen on hyvä juoda vettä.

Huutotyöpajaan ei pidä tulla, mikäli ääni on rasittunut tai elämässä on meneillään akuutti kriisi. Työskentely on voimakasta, ja se voi herättää vahvoja reaktioita ja tunteita. Mikäli pohdit, onko sinun hyvä osallistua työskentelyyn, ota ohjaajaan yhteyttä.

"Täytti odotukset täysin. Todella loistava ja tarpeellinen kurssi juuri tähän hetkeen."

"Kurssi oli hyvä. Tykkäsin. Varsinaiseen "huutamiseen" olisi voitu jopa siirtyä nopeammin. Ryhmässä oli turvallinen olo. Ohjaaja Kaisla Suvanto oli selkeä, rauhallinen, osasi asiansa. Voin suositella kurssia!"

"Kiitos erittäin mielenkiintoisesta ja mieltä avaavasta kurssista!"

"Yllättävä kurssi. Tällaista kurssia tarvitaan, halusisin tälle vielä jatkumoa."

Lisätietoa:

Suvanto, Kaisla (2023) Huutavat sanat, huudetut sanat. [blogikirjoitus]. Haettu 16.3.2023 osoitteesta: https://kirjoittajanmatkassajyu.com/2023/02/14/huuto-ja-hiljaiset-sanat/

Suvanto, Kaisla (2021) Huutaminen ja kirjoittaminen: toisiaan vahvistavat menetelmät? Kirjallisuusterapia, 2/2021, 17-21.

 Haastattelu Kirjamessuilla 2021