Huijareiden  vertaisryhmä

Nakertaako riittämättömyyden tunne työelämässä ja opinnoissa? Oletko kuullut huijari-ilmiöstä? Huijari on työssään pätevä henkilö, joka kokee huijaavansa muita uskomaan, että on ammattitaitoinen ja osaava. Huijari-ilmiön taustalla piilee monesti perfektionismia sekä erillisyyden ja riittämättömyyden kokemusta.

Jos tunnistit itsesi, tule mukaan taltuttamaan sisäistä huijariasi. Vertaisryhmässä lähestytään aihetta voimavara- ja ratkaisukeskeisesti sekä jakamisen ja terapeuttisen kirjoittamisen avulla. Kurssilla tarkastellaan itseä ja omaa toimintaa harjoituksilla, jotka liittyvät huijari-ilmiön piirteisiin, kuten häpeään tai perfektionismiin. Ryhmän toiminta on ratkaisukeskeistä: menemme toivomiamme ajatusmalleja ja olemisen tapoja kohti ja keskitymme voimavaroihin. Terapeuttisen kirjoittamisen avulla tuomme itseämme näkyväksi ja saamme kauniita ja avaavia kokemuksia sisäisestä maailmastamme. Kurssi ei vaadi minkäänlaisia ennakkotaitoja tai -tietoja.

Mistä huijarisyndroomassa on kysymys?

  • Huijarisyndrooma ei ole sairaus tai diagnoosi vaan ajattelu- ja toimintatapojen kokoelma.
  • On yleinen kokemus, joka ilmenee jatkumona lievästä vaikeaan: noin 70% ihmisistä kokee jonkinasteista huijariutta elämänsä aikana.
  • Syntyy sopeutumisena uhkaavaksi koettuun ympäristöön.
  • Osaamattomuuden tunteen piilottelu ja jatkuva paljastumisen pelko kuluttavat voimavaroja.
  • Ilmiötä leimaa ahdistus, suorituskeskeisyys, perfektionismi ja häpeä.
  • Huijarin selviytymiskeinoja ovat esimerkiksi työriippuvuus, korostunut vaatimattomuus, maaginen ajattelu, hurmaavuus, ylimukautuminen ja imitointi.
  • Huijari-ilmiötä esiintyy erityisesti naisten, luokkaloikkareiden sekä vähemmistöön kuuluvien parissa.

Kirjallisuutta:

Ekman, T. 2017. Huijari-syndrooma. Miksi en usko itseeni (vaikka olen oikeasti hyvä). Helsinki: Minerva.

Lehtinen, S., Pasanen A., & Uusikangas S. 2021. Huijareiden vallankumous. Huijarisyndrooman yhteiskunnallisilla juurilla. Tampere: Vastapaino.

Seuraava Huijareiden vertaisryhmä Jyvälässä, joka toinen maanantai 6.2.-17.4. klo 17-18:30.

Kysy ryhmistä info[at]huudajakirjoita.fi tai seuraa ilmoituksia tulevista kursseista Huudajakirjoita-Facebook-sivulla.