Riittävät - vertaisryhmä

Täsmälääkettä huijarisyndroomaan!

Kamppailetko riittämättömyyden tunteen kanssa työ- tai opiskeluelämässä? Tuntuuko sinusta, että joudut piilottelemaan osaamattomuuttasi muilta? Onko huijarisyndrooma sinulle tuttu ilmiö?

Riittävät on vertaistukiryhmä vajavuuden tunteesta kärsiville ja sitä piilotteleville, ns. huijarisyndroomasta kärsiville ihmisille. Huijari-ilmiöksi kutsutaan tilannetta, jossa työssään pätevä henkilö kokee huijaavansa muita uskomaan, että on ammattitaitoinen ja osaava. Huijari-ilmiön taustalla piilee perfektionismia sekä erillisyyden ja vajavuuden kokemusta.

Riittävät on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ryhmä. Ryhmän tarkoituksena on lisätä iloa, itseymmärrystä ja voimavaroja sekä konkreettisia keinoja riittämättömyyden tunteen kanssa elämiseen ja siitä irtaantumiseen. Ryhmässä hyödynnetään lyhytterapeuttisia menetelmiä, vertaisviisautta sekä terapeuttista kirjoittamista.

Kurssi ei vaadi minkäänlaisia ennakkotaitoja tai -tietoja eikä osallistujan tarvitse osata kirjoittaa hyvin. Myöskään huijarisyndrooman ei tarvitse olla tuttu ilmiö; ryhmään voi osallistua, mikäli kokee arkea häiritsevää riittämättömyyden tunnetta.

Mitä ryhmässä tehdään?

 • Ryhmässä kirjoitetaan ja keskustellaan. Omaa kokemusta pohditaan kirjoittamalla, jakamalla ja kuuntelemalla muiden kokemuksia. Ryhmätapaamisten välillä tehdään kasvuprosessia edistävä kotitehtävä.
 • Terapeuttinen kirjoittaminen auttaa jäsentämään ajatuksia, löytämään uusia näkökulmia sekä vahvistamaan itsearvostusta ja itsetuntemusta.
 • Voimavarakeskeisyys tarkoittaa, että ryhmässä hyödynnetään jo olemassa olevia voimavaroja ja pyritään vahvistamaan niitä.
 • Ratkaisukeskeisyys tarkoittaa, että ryhmässä keskitytään nykyhetkeen ja tulevaan ja käytetään ratkaisukeinoja, joiden avulla riittämättömyyden tunne alkaa purkautua ja korvautua ilon ja onnistumisen kokemuksilla.

Miksi vertaisryhmä?

 • Huijari pyrkii piiloutumaan - hyväksyvässä ryhmässä on turvallista tulla näkyväksi. Näkyväksi tuleminen mahdollistaa muutoksen.
 • Vertaisviisaus on kullanarvoista: muiden kokemusten kuunteleminen auttaa ymmärtämään omaa kokemusta.
 • Ryhmätyöskentely auttaa ymmärtämään, että kyseessä on normaali ja yleinen ilmiö.
 • Mikäli kaipaat kurssin jälkeen yksilöterapiaa muutoksen tueksi, kysy ilmaisista lyhytterapian harjoittelutapaamisista (vuoden 2023 ajan).

Ryhmä kokoontuu joka toinen maanantai Zoomissa klo 17–19. Ryhmä kokoontuu neljä kertaa: 24.4., 8.5., 22.5. ja 5.6. Kurssin hinta on 140 euroa. Sitova ilmoittautuminen viimeistään 17.4. Ryhmäkoko: 5-10 henkilöä.

Ryhmän ohjaaja Kaisla Suvanto on kirjallisuusterapiaohjaaja, kirjoittamisen yliopistonopettaja ja lyhytterapeuttiopiskelija, joka haluaa vapauttaa huijarisyndrooman kahlitsemaa elinvoimaa ja elämäniloa. Lisätietoja ohjaajasta täältä.

Ilmoittautumiset ja kyselyt: info[at]huudajakirjoita.fi

Mistä huijarisyndroomassa on kysymys?

 • Huijarisyndrooma ei ole sairaus tai diagnoosi vaan ajattelu- ja toimintatapojen kokoelma.
 • On yleinen kokemus, joka ilmenee jatkumona lievästä vaikeaan: noin 70% ihmisistä kokee jonkinasteista huijariutta elämänsä aikana.
 • Syntyy sopeutumisena uhkaavaksi koettuun ympäristöön.
 • Osaamattomuuden tunteen piilottelu ja jatkuva paljastumisen pelko kuluttavat voimavaroja.
 • Ilmiötä leimaa ahdistus, suorituskeskeisyys, perfektionismi ja häpeä.
 • Huijarin selviytymiskeinoja ovat esimerkiksi työriippuvuus, korostunut vaatimattomuus, maaginen ajattelu, hurmaavuus, ylimukautuminen ja imitointi.
 • Huijari-ilmiötä esiintyy erityisesti naisten, luokkaloikkareiden sekä vähemmistöön kuuluvien parissa.

Kirjallisuutta:

Ekman, T. 2017. Huijari-syndrooma. Miksi en usko itseeni (vaikka olen oikeasti hyvä). Helsinki: Minerva.

Lehtinen, S., Pasanen A., & Uusikangas S. 2021. Huijareiden vallankumous. Huijarisyndrooman yhteiskunnallisilla juurilla. Tampere: Vastapaino.

Kysy tulevista ryhmistä info[at]huudajakirjoita.fi tai seuraa ilmoituksia tulevista kursseista Huudajakirjoita-Facebook-sivulla.